Zelfredzaamheid

Jongeren met een taalstoornis worden steeds meer gestimuleerd om zelfstandig deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 

Voor veel jongeren is dit prettig, maar ook beangstigend.

Voor hun ouders is de toenemende zelfstandigheid vaak een zorgpunt.

De Com-pas:

 • Vergroot de communicatieve zelfredzaamheid

 • Bevordert je zelfvertrouwen

 • Bevordert je zelfstandigheid in het sociale verkeer

 • Voorkomt misverstanden in de communicatie met mensen die niet weten wat een taalstoornis is

 • Vergroot het begrip voor communicatieproblemen die ontstaan door een taalstoornis

De Com-pas geeft jongeren:

 • Meer controle over de situatie

 • Bedenktijd zodat naar woorden kan worden gezocht

 • Mogelijkheden om tot een oplossing te komen

De Com-pas geeft anderen:

 • Inzicht in wat er met de jongere aan de hand is

 • Handvatten voor hoe te handelen

 • De mogelijkheid om in geval van nood iemand in te schakelen.

De Com-pas geeft ouders:

 • Vertrouwen dat ze hun kind steeds meer los kunnen laten

 • Zekerheid dat het kind (hun) hulp kan inroepen als het nodig of als er iets ernstigs gebeurt