Wat staat er op de Com-Pas?

Op het pasje en de app staat je naam. Daaronder staat: Ik heb moeite met het begrijpen en uiten van taal.  Je kan zelf maximaal 4 zinnen kiezen uit het onderstaande rijtje: Ik moet lang nadenken Ik vind lange zinnen moeilijk Ik begrijp moeilijke woorden niet Ik kan niet onthouden wat iemand zegt Ik kan niet op woorden komen Ik kan moeilijk zeggen wat ik wil Ik vind het moeilijk kort en bondig te praten Ik praat onduidelijk of warrig Soms zeg ik iets anders dan wat ik bedoel Bij stress kan ik niet meer praten Op de achterkant van het kaartje staat: U kunt mij helpen door… Je kan zelf maximaal 4 zinnen kiezen uit het onderstaande rijtje: Rustig te praten In korte zinnen te praten Makkelijke woorden te gebruiken Mij de tijd te geven Te herhalen wat u heeft gezegd Te tekenen als hulp bij wat u zegt In geval van nood te bellen met: (vul telefoonnummer in)   De app heeft geen achterkant natuurlijk. In de app kan je 4 situaties aanmaken.  School Reizen Onbekende situatie Paniek Bij elke situatie staat de zin: U kan mij helpen door.... Hier kan je maximaal 4 zinnen kiezen uit het onderstaande rijtje:  Rustig te praten In korte zinnen te praten Makkelijke woorden te gebruiken Mij de tijd te geven Te herhalen wat u heeft gezegd Te tekenen als hulp bij wat u zegt In geval van nood te bellen met: (vul telefoonnummer in)